Často kladené otázky

Jaká je doba výstavby domu?

Doba výstavby standardního RD od započetí do kolaudace je max. 12 měsíců.

Mohu si jako zákazník objednat některou z prací od vlastního dodavatele?

Ano. Po vzájemné domluvě, ale tak aby neovlivтovalo plynulost výstavby. Na části stavby, které si zákazník zajišќuje vlastními silami, neposkytujeme záruku.

Jak probíhá financování výstavby?

Před započetím stavby předkládáme zákazníkovi časový harmonogram prací, ve kterým jsou uvedené jednotlivé etapy výstavby. Faktury jsou vystavovány za jednotlivé etapy po jejich dokončení.

Požadujete zálohu před započetím stavby (akontaci)?

Ano. Na zařízení staveniště max. však do výše 50 000 Kč. Tato záloha je zárukou závaznosti smlouvy. Při vyúčtování první etapy výstavby je faktura snížena o akontaci.

Musím si kolaudaci zajistit sám?

V případě požadavku klienta zajistíme komunikaci s úřadem a  zkolaudování nemovitosti. Tato služba je ZDARMA.

Posted in Stavby.